A Thai woman with the will to rise up and change

Đăng bởi admin vào

A short interview with Quang Thi Kien – an ethnic minority woman participating in the InfoAct project in Dien Bien province.

Chuyên mục: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translator »