CARE in Vietnam and other partners distribute

Đăng bởi admin vào

244.000 “meals” were brought to nearly 16.000 people affected by COVID-19 in 5 provinces in Vietnam via the partnership of the PepsiCo Foundation and CARE with other local partners.

Chuyên mục: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translator »